CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào mừng bạn ghé thăm trang web Lazuvietnam.com

Chúng tôi mong bạn dành thời gian đọc và đồng ý những điều khoản về bảo mật dưới đây.

– Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập đều được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho việc sử dụng nội bộ để duy trì hồ sơ thành viên, cho mục đích tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin về người dùng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ việc tuân theo pháp luật.

– Chúng tôi có quyền thay đổi và chấm dứt các nội dung, tính năng của trang web mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

– Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

– Chúng tôi không tuyên bố hoặc không có trách nhiệm chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn khác hoặc từ bất kỳ người sử dụng nào tại trang web này.

– Khi sử dụng trang web, thông tin sẽ được truyền qua phương tiện nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn nào trong việc kết nối.

– Tất cả thông tin, tài liệu không mang tính riêng tư được người sử dụng đưa lên các trang web đều không được xem là thông tin mật, chúng tôi được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào. Chúng tôi được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà người sử dụng đã đưa lên trang web cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc quảng cáo hay tiếp thị sản phẩm.