CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

Lazu Vietnam đang phát triển hệ thống đại lý và cộng tác viên để giới thiệu và cung cấp sản phẩm sữa miễn dịch Lazu đến người tiêu dùng trên cả nước.

Các yêu cầu và chính sách hổ trợ được miêu tả dưới đây.

ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC ÁP DỤNG

  • Cộng tác viên: Là cá nhân thực hiện việc mua và bán lại sữa miễn dịch Lazu cho khách hàng theo mức giá cam kết hoặc phát triển khách hàng và hưởng mức chiết khấu.

  • Đại lý: Là cá nhân hay tổ chức có cửa hàng hoặc không, thực hiện việc mua và bán lại sữa miễn dịch Lazu cho khách hàng theo mức giá cam kết trong hợp đồng.

  • Tổng đại lý: Là cá nhân hay tổ chức có hệ thống cửa hàng hoặc có quan hệ kinh doanh với nhiều đại lý, thực hiện việc mua và bán lại sữa miễn dịch Lazu cho đại lý, cộng tác viên hoặc cho khách hàng theo mức giá cam kết trong hợp đồng.

YÊU CẦU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Yêu Cầu Cộng Tác Viên Đại Lý Tổng Đại Lý
Loại hình kinh doanh Cá nhân Cá nhân hay tổ chức Cá nhân hay tổ chức
Vốn ban đầu (VNĐ) 1,900.000 20,000.000 180,000.000
Điểm bán Không yêu cầu Lợi thế nếu có Lợi thế nếu có
Kinh doanh online Thế mạnh nếu biết Thế mạnh nếu biết Thế mạnh nếu biết
Chính Sách Hổ Trợ Cộng Tác Viên Đại Lý Tổng Đại Lý
Hổ trợ tiếp thị và truyền thông bao gồm cung cấp tờ bướm, hàng mẫu, túi giấy; bài viết, hình ảnh, videos
Hướng dẫn chạy quảng cáo và bán hàng: Facebook, Zalo
Hướng dẫn chạy quảng cáo và bán hàng: Youtube, Google ads, Thương mại điện tử Lazada, shopee, …    
Tặng và hướng dẫn quảng cáo bán hàng qua trang web (landing page)  
Mức chiết khấu trên giá bán Cao Rất cao Cực cao
Tham gia các chương trình thưởng doanh thu và khuyến mãi hấp dẫn
Cung cấp dữ liệu để khai thác cơ hội bán hàng  
Đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng
Hổ trợ phát triển cộng tác viên bán hàng    
Hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo và sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu thúc đẩy bán hàng    
Quản lí và khai thác một khu vực địa lý cụ thể    
Trả lại hàng trường hợp không bán được
Tham gia và phát triển cùng chúng tôi Đăng ký Đăng ký Đăng ký